SARA for en bæredygtig region

Mange regionale offentlige administrationer og private virksomheder har allerede haft behov for at arbejde med bæredygtighed i deres hverdag. Men hvordan kan bæredygtighed indarbejdes systematisk? Hvordan kan man måle, hvor effektivt det er? Og hvordan kan man dele viden, så andre kan få gavn af det? Hvad er et godt udgangspunkt for virksomheder for at indarbejde bæredygtighed i deres forretningsstrategi?

Bæredygtighed på lokalt niveau

SARA er en forkortelse for "Sustainable Development Goals - Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation". Formålet er at tilpasse de globale mål til lokale forhold og organisationer og indarbejde dem i praksis. Projektet sigter mod at etablere en varig og bæredygtig platform, som vil fortsætte aktiviteterne og indsamle viden om bæredygtighed efter SARA-projektets udløb.

SARA projektmål

  • Overførsel af de globale verdensmål til lokale forhold og igangsættelse af implementeringen af dem i regionale og lokale organisationer og virksomheder.

  • Metoder til at overføre FN’s Verdensmål til offentlige administrationer på regionalt og lokalt niveau.

  • Koncepter til at indarbejde FN’s Verdensmål i små og mellemstore virksomheder og i deres forretningsstrategier.

  • En grænseoverskridende platform til at fortsætte indarbejdelsen af FN’s Verdensmål i den dansk-tyske programregion. 

Samarbejde på tværs af grænserne

Det dansk-tyske samarbejde spiller en afgørende rolle, idet partnerne ønsker at dele erfaringer og præsentere løsninger på tværs af grænsen. En central del af partnernes aktiviteter består i at evaluere og analysere de områder, hvor virksomhederne kan have behov for assistance. For at understøtte det vil partnerne arrangere workshops for små og mellemstore virksomheder.