Nyheder

Online-seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

22.04.2021

 

Præsentationer

 

Spørgsmål og svar

 

Klik her for at se optagelsen af onlineseminaret:


Invitation til online seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

15.04.2021

 

Den 22. april 2021 inviterer SARA-projektpartnerne dig til onlineseminaret med inspiration til, hvordan virksomheder og offentlige organisationer i Danmark og Tyskland kan arbejde med bæredygtighed. Deltagerne modtager forslag til, hvordan de kan bruge SDG'erne som en katalysator for udvikling af regioner og virksomheder.
Stine Kirstein Junge, der er ansvarlig for implementeringen af FN’s verdensmål i FN’s Udviklingsprogram UNDP, vil give sit bud på, hvordan verdensmålene udgør en ramme for global og lokal bæredygtig udvikling. Danske og tyske offentlige aktører og virksomheder præsenterer eksempler på, hvordan de arbejder med bæredygtighed og verdensmålene.


Der vil blive simultantolket på dansk og tysk. Deltagelse i workshoppen er gratis, men tilmelding nødvendig.

Klik her for programmet


Online workshop: Bæredygtig økonomi - Strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 


Invitation til online workshop: Bæredygtig økonomi - Strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 

SARA-projektpartnerne er vært for en online workshop den 31. marts 2021, hvor der vil blive set nærmere på bæredygtige forsyningskæder og produkter. Desuden vil unge virksomheder, hvis forretningsmodeller er baseret på bæredygtighed, præsentere sig selv. Bliv inspireret af præsentationerne og de praktiske eksempler og opdag potentialer for din egen virksomhed!
Klik på følgende link for at se programmet for workshoppen og linket til tilmelding.


Screenshot von OECD Bericht

Indsigt fra OECD-projektet om FNs bæredygtige udviklingsmål 

18.12.2020

 

På mødet med SARA-partnerne den 15. december præsenterede Region Syddanmark sit arbejde i OECD-projektet "A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals". Projektet har vist hvordan byer og regioner i forskellige dele af verden arbejder med bæredygtige udviklingsmål. Region Syddanmark deltog sammen med regioner som Flandern i Belgien, Viken i Norge og Cordoba i Argentina og byen Bonn i Tyskland, Kitakyushu i Japan. OECD udviklede et onlineværktøj til at arbejde med målene for bæredygtig udvikling, som OECD anser for relevante for regioner og byer.  

 

OECD offentliggjorde en rapport for hver af de deltagende regioner og byer. Rapporten anbefaler måder at fortsætte med at arbejde med FN's SDG'er. For eksempel ved at bruge den regionale udviklingsstrategi til at støtte og øge bevidstheden om SDG'er i regionen og dens kommuner. Et andet eksempel er at identificere og yderligere potentialer i offentlig-private partnerskaber gennem SDG'erne ved at udforske instrumenter som offentlige indkøb.   

 

Se rapporten om Syddanmark er.


Bild von einer auf Grün geschalteten Ampel

Grønt lys til det tysk-danske samarbejde 

07.12.2020

 

SARA-partnerne mødtes til et kick-off den 3. december 2020. Formålet med mødet var at få en bedre forståelse af partnernes kompetencer og roller inden for projektet. Desuden diskuterede projektpartnerne status og den videre procedure i de enkelte arbejdspakker. Partnernes fælles mål er at tilpasse den globale tilgang til de 17 FN-mål for bæredygtig udvikling til lokale forhold i den tysk-danske grænseregion samt til kravene fra de respektive organisationer og anvende bæredygtigheden i praksis.


EU-Flagge mit Untertitel

SARA modtager finansiering fra Interreg Deutschland-Danmark-programmet 

04.06.2020

 

Overvågningskomiteen for Interreg godkendte projektansøgningen af SARA under deres halvårlige møde, som på grund af COVID-19-pandemien denne gang fandt sted online. Interreg-programmet Deutschland-Danmark vil yde finansiering på omkring 610.000 euro i de kommende to år.