Nyheder

At tage ansvar - Tjekliste for bæredygtighed i virksomheder

05.01.2022

 

Hvad er de første skridt for en virksomhed til at integrere bæredygtighed i sit daglige arbejde? SARA-projektpartnerne fra Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) undersøger dette spørgsmål og har defineret 10 foranstaltninger, som virksomheder hurtigt og nemt kan gennemføre.
10 tips til bæredygtighed i virksomheder" på WFG's hjemmeside


Konkrete idéer til at arbejde med FN's mål for bæredygtig udvikling i offentlige forvaltninger

22.12.2021

 

Den 14. december 2021 afholdt SARA-projektpartnerne en online workshop med offentlige myndigheder fra Tyskland og Danmark. Emnet: Hvordan kan vi integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i vores administrative strukturer? Talere fra Danmark og Tyskland fortalte om deres erfaringer med at arbejde med verdensmålene for bæredygtig udvikling og gav nyttige tips til at arbejde med borgerne og gennemføre verdensmålene for bæredygtig udvikling i deres egne organisationer.

 

Klik her for at se præsentationerne:

 


Forum Meeting - input til et grænseoverskridende regionalt forum

10.11.2021


De danske og tyske partnere i SARA ønsker at etablere et grænseoverskridende regionalt forum for at sikre en regelmæssig udveksling af erfaringer mellem private og offentlige aktører i regionen, som arbejder med eller engagerer sig i anvendelsen af SDG'erne.
Fokus på mødet vil være på, hvordan erhvervsorganisationer arbejder med SDG-dagsordenen som et værktøj til forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder.  Casestudier og drøftelser vil indgå i udviklingen af det fremtidige grænseoverskridende regionale forum.


Vær med til at dele viden og erfaringer: Tirsdag, 23. november 2021, 9:30 til 13:00 (efterfulgt af frokost), på Akademie Sankelmark

 

Program:

Mødet vil blive afholdt på engelsk. Deltagelse i workshoppen er gratis, men tilmelding er nødvendig.


Workshop for virksomheder: Udvikling af en bæredygtighedsstrategi

20.10.2021


Hvordan kan virksomheder opstille en vellykket bæredygtighedsstrategi? Hvor kan du finde impulser og støtte? Den 28. oktober og 25. november 2021 vil SARA-projektpartnerne fra Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) besvare disse spørgsmål på en to-dages workshop om "Bæredygtighedsstrategi". Sammen med masterstuderende fra Flensburg University of Applied Sciences og interesserede virksomheder, der allerede er i gang med at (videre)udvikle bæredygtighedsstrategier for deres virksomhed, tilbyder WFG her en ramme for udveksling af idéer og udnyttelse af erfaringer fra andre sektorer.

Hvornår og hvor?
1. seminar: torsdag den 28. oktober 2021, kl. 13.00-17.00.
2. seminar: torsdag den 25. november, kl. 13.00-17.00.

Mødestedet er Rendsburg, nærmere oplysninger vil blive givet efter din tilmelding.
Hvis du vil tilmelde dig denne gratis workshop, bedes du sende en e-mail til Salim Dinzad, SARA-projektmedarbejder: salim.dinzad97@gmx.de


SARA projektteam

SARA-projektmøde — udveksling af erfaringer med henblik på mere bæredygtighed

20.09.2021

 

Den 2. og 3. september mødtes eksperter fra Danmark og Tyskland i Sønderborg for at drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af FNs mål for bæredygtig udvikling (verdensmålene). Alle seks parter i EUs Interreg-A-projekt SARA var kommet tilrejsende fra Danmark og Tyskland for at deltage i mødet.

 

"Det var første gang, vi mødtes fysisk, selvom vi har arbejdet sammen i næsten et år. Vi udvekslede erfaringer om, hvordan vi arbejder med FN-verdensmålene. Det var meget inspirerende, og vi sér frem til at udveksle idéer med mange flere mennesker fra virksomheder og offentlige institutioner i de kommende måneder", understreger Olav Sønderskov fra leadpartneren Region Syddanmark.

 

Målet for de kommende måneder er at få interesserede personer og repræsentanter fra erhvervslivet og offentlige institutioner til at udveksle erfaringer og drøfte allerede gennemprøvede metoder. Det endelige mål er at udvikle en værktøjskasse, som også kan bruges af mange andre organisationer til at lade verdensmålene indgå i deres egne strategier.

 

Desuden ledsager og observerer projektet udviklingen af det første grænseoverskridende regionale forum for med jævne mellemrum at kunne udveksle erfaringer om metodeudvikling, indikatorer og regionalt samarbejde med henblik på at styrke verdensmålene i programregionen.


Invitation til webinar: Bæredygtighed i erhvervslivet — hvordan kan virksomheder forberede sig på loven om forsyningskæder?

18.08.2021

 

SARA-projektpartneren Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG inviterer til online-begivenheden "Bæredygtighed i erhvervslivet — hvordan kan virksomheder forberede sig på loven om forsyningskæder?" den 26. august. Dagens emne er virkninger og udfordringer i forbindelse med loven om forsyningskæder, som skal træde i kraft den 1. januar 2023. I det foreliggende lovforslag fra EU-Kommissionen skal virksomhederne tilpligtes at kontrollere, om deres forsyningskæder er organiseret med henblik på (at tilgodese) en bæredygtig udvikling.
Markus Körber (konsulent for økonomi, udenrigshandel og det indre marked hos Hanse-kontoret i delstaterne Hamborg og Slesvig-Holstén) og Werner Koopmann (leder af den internationale afdeling hos Lübecks industri- og handelskammer) vil holde impulsforedrag om perspektiver og forpligtelser specielt for (under)leverandører og servicevirksomheder.  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.


Online-seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

22.04.2021

 

Præsentationer

 

Spørgsmål og svar

 

Klik her for at se optagelsen af onlineseminaret:


Invitation til online seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

15.04.2021

 

Den 22. april 2021 inviterer SARA-projektpartnerne dig til onlineseminaret med inspiration til, hvordan virksomheder og offentlige organisationer i Danmark og Tyskland kan arbejde med bæredygtighed. Deltagerne modtager forslag til, hvordan de kan bruge SDG'erne som en katalysator for udvikling af regioner og virksomheder.
Stine Kirstein Junge, der er ansvarlig for implementeringen af FN’s verdensmål i FN’s Udviklingsprogram UNDP, vil give sit bud på, hvordan verdensmålene udgør en ramme for global og lokal bæredygtig udvikling. Danske og tyske offentlige aktører og virksomheder præsenterer eksempler på, hvordan de arbejder med bæredygtighed og verdensmålene.


Der vil blive simultantolket på dansk og tysk. Deltagelse i workshoppen er gratis, men tilmelding nødvendig.

 

Klik her for programmet


Online workshop: Bæredygtig økonomi - Strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 


Invitation til online-workshop: Bæredygtig økonomi — strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 

SARA-projektparterne arrangerer en online-workshop den 31. marts 2021, hvor der skal ses nærmere på bæredygtige forsyningskæder og produkter. Desuden vil unge virksomheder, hvis forretningsmodeller er baseret på bæredygtighed, præsentere sig selv. Bliv inspireret af indlæggene og de praktiske eksempler — og identificér potentialer for jeres egen virksomhed!


Screenshot von OECD Bericht

Indsigt fra OECD-projektet om FNs mål for bæredygtig udvikling (verdensmålene)

 

18.12.2020

 

På SARA-partnermødet den 15. december præsenterede Region Syddanmark sit arbejde i forbindelse med OECD-projektet "A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals". Projektet har vist, hvordan byer og regioner i forskellige dele af verden arbejder med FNs verdensmål. Region Syddanmark deltog sammen med regioner som f. eks. Flandern i Belgien, Viken i Norge og Cordoba i Argentina samt den tyske by Bonn og Kitakyushu i Japan.
OECD har udviklet et online-værktøj for arbejdet med de verdensmål, som OECD mener er relevante for regioner og byer.
OECD har offentliggjort en rapport for hver af de deltagende regioner og byer. Rapporten indeholder anbefalinger om, hvordan arbejdet med verdensmålene kan fortsætte — f. eks. ved at bruge den regionale udviklingsstrategi til at støtte og øge bevidstheden om målene i regionen og dens lokalsamfund. Et andet område, hvor man kan identificere potentiale og fremme bæredygtighedsmål, er offentlig indkøbsvirksomhed.

Rapporten om Syddanmark findes her.


Bild von einer auf Grün geschalteten Ampel

Grønt lys for det dansk-tyske samarbejde

07.12.2020

 

Den 3. december 2020 mødtes SARA-parterne til en kickoff-begivenhed. Formålet med mødet var at få en bedre forståelse af parternes kompetencer og roller i projektet. Desuden drøftede projektparterne hhv. status og den videre procedure indenfor de enkelte arbejdspakker.
Parternes fælles mål er at tilpasse den globale tilgang til FNs 17 verdensmål til de lokale forhold i den dansk-tyske grænseregion og til de respektive organisationers krav og således omsætte bæredygtighedstanken til praksis.


EU-Flagge mit Untertitel

SARA modtager støttemidler fra Interreg-programmet Deutschland-Danmark

04.06.2020

 

Interreg-overvågningsudvalget godkendte SARAs projektansøgning på sit halvårlige møde, som denne gang blev afholdt online på grund af COVID-19-pandemien. Interreg-programmet Deutschland-Danmark stiller ca. 4,5 mio. kr. til rådighed i de næste to år.

Overvågningskomiteen for Interreg godkendte projektansøgningen af SARA under deres halvårlige møde, som på grund af COVID-19-pandemien denne gang fandt sted online. Interreg-programmet Deutschland-Danmark vil yde finansiering på omkring 610.000 euro i de kommende to år.