Nyheder

Workshop for virksomheder: Udvikling af en bæredygtighedsstrategi

20.10.2021


Hvordan kan virksomheder opstille en vellykket bæredygtighedsstrategi? Hvor kan du finde impulser og støtte? Den 28. oktober og 25. november 2021 vil SARA-projektpartnerne fra Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) besvare disse spørgsmål på en to-dages workshop om "Bæredygtighedsstrategi". Sammen med masterstuderende fra Flensburg University of Applied Sciences og interesserede virksomheder, der allerede er i gang med at (videre)udvikle bæredygtighedsstrategier for deres virksomhed, tilbyder WFG her en ramme for udveksling af idéer og udnyttelse af erfaringer fra andre sektorer.

Hvornår og hvor?
1. seminar: torsdag den 28. oktober 2021, kl. 13.00-17.00.
2. seminar: torsdag den 25. november, kl. 13.00-17.00.

Mødestedet er Rendsburg, nærmere oplysninger vil blive givet efter din tilmelding.
Hvis du vil tilmelde dig denne gratis workshop, bedes du sende en e-mail til Salim Dinzad, SARA-projektmedarbejder: salim.dinzad97@gmx.de


Invitation til workshop: Gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling i offentlige institutioner  

12.10.2021

 

Invitation  til workshop: Gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling i offentlige institutioner  
SARA-projektets partnere inviterer alle offentlige forvaltninger fra Danmark og Tyskland til en workshop i Tønder den 28. oktober. Emnet: Hvordan kan vi integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i vores administrative strukturer? Programmet omfatter en præsentation af SARA-projektet, gennemførelsen af SDG'erne på universiteterne og målenes rolle i byudviklingen.
Der vil være oplæg af bl.a. Olav Sønderskov (Region Syddanmark) og Esben Flindt (Syddansk Universitet). Mere praktisk vil der blive afholdt en praktisk workshop med Helle Knudsen (Region Syddanmark). Fokus vil være på direkte udveksling af erfaringer med gennemførelsen af SDG'erne.
Udnyt denne mulighed for din administration til at få tips om håndtering af SDG'erne fra erfarne specialister.
Workshoppen vil blive afholdt på engelsk. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 

Klik her for at tilmelde dig: https://www.conferencemanager.dk/sdg-workshop/conference


SARA-projektmøde -
Udveksling af erfaringer med henblik på større bæredygtighed

20.09.2021

 

 Den 2.-3. september mødtes fagfolk fra Danmark og Tyskland i Sønderborg for at diskutere muligheder og udfordringer i forbindelse med implementeringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Rammerne for mødet var EU Interreg A projektet SARA og seks partnere fra Tyskland og Danmark.
'Det var første gang vi mødte hinanden fysisk, selv om vi har arbejdet sammen i næsten et år. Vi delte alle vores erfaringer om, hvordan vi arbejder med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Det var meget inspirerende, og vi glæder os til at dele med mange flere repræsentanter fra virksomheder og offentlige institutioner i de kommende måneder,' understreger Olav Sønderskov fra leadpartneren Region Syddanmark.
Målet for de kommende måneder er at tiltrække interesserede repræsentanter fra erhvervslivet og offentlige institutioner til at dele erfaringer og bedste praksis og til sidst udvikle en værktøjskasse, som også kan bruges af mange flere organisationer til at integrere FN's bæredygtighedsmål i deres egen strategi.
Endelig er projektet rettet mod udviklingen af det første grænseoverskridende regionale forum til regelmæssig udveksling af erfaringer om udvikling af metoder, indikatorer og regionalt samarbejde for at styrke FN's bæredygtighedsmål i programregionen.


Invitation til webinaret: Bæredygtighed i erhvervslivet: Hvordan kan virksomheder forberede sig på loven om forsyningskæden?

18.08.2021

 

SARA-projektpartneren Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG inviterer dig til sit online-event "Bæredygtighed i erhvervslivet: Hvordan kan virksomheder forberede sig på loven om forsyningskæden?" den 26. august. Emnet for webinaret er virkningen og udfordringerne af loven om forsyningskæden, som træder i kraft den 1. januar 2023. I det nuværende lovforslag fra EU-Kommissionen vil virksomhederne være forpligtet til at kontrollere, i hvilket omfang deres forsyningskæder er organiseret med henblik på bæredygtig udvikling.
Markus Körber (rådgiver for økonomi, udenrigshandel og det indre marked i Hanse-kontoret i delstaterne Hamburg og Slesvig-Holsten) og Werner Koopmann (leder af den internationale afdeling i handels- og industrikammeret i Lübeck) vil som talere give impuls-foredrag, hvor de vil præsentere perspektiver og forpligtelser specielt for leverandør- og servicevirksomheder.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig her.


Online-seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

22.04.2021

 

Præsentationer

 

Spørgsmål og svar

 

Klik her for at se optagelsen af onlineseminaret:


Invitation til online seminar "Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål i praksis?"

15.04.2021

 

Den 22. april 2021 inviterer SARA-projektpartnerne dig til onlineseminaret med inspiration til, hvordan virksomheder og offentlige organisationer i Danmark og Tyskland kan arbejde med bæredygtighed. Deltagerne modtager forslag til, hvordan de kan bruge SDG'erne som en katalysator for udvikling af regioner og virksomheder.
Stine Kirstein Junge, der er ansvarlig for implementeringen af FN’s verdensmål i FN’s Udviklingsprogram UNDP, vil give sit bud på, hvordan verdensmålene udgør en ramme for global og lokal bæredygtig udvikling. Danske og tyske offentlige aktører og virksomheder præsenterer eksempler på, hvordan de arbejder med bæredygtighed og verdensmålene.


Der vil blive simultantolket på dansk og tysk. Deltagelse i workshoppen er gratis, men tilmelding nødvendig.

Klik her for programmet


Online workshop: Bæredygtig økonomi - Strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 


Invitation til online workshop: Bæredygtig økonomi - Strategiske bæredygtighedsmål som drivkræfter for innovation

15.03.2021

 

SARA-projektpartnerne er vært for en online workshop den 31. marts 2021, hvor der vil blive set nærmere på bæredygtige forsyningskæder og produkter. Desuden vil unge virksomheder, hvis forretningsmodeller er baseret på bæredygtighed, præsentere sig selv. Bliv inspireret af præsentationerne og de praktiske eksempler og opdag potentialer for din egen virksomhed!
Klik på følgende link for at se programmet for workshoppen og linket til tilmelding.


Screenshot von OECD Bericht

Indsigt fra OECD-projektet om FNs bæredygtige udviklingsmål 

18.12.2020

 

På mødet med SARA-partnerne den 15. december præsenterede Region Syddanmark sit arbejde i OECD-projektet "A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals". Projektet har vist hvordan byer og regioner i forskellige dele af verden arbejder med bæredygtige udviklingsmål. Region Syddanmark deltog sammen med regioner som Flandern i Belgien, Viken i Norge og Cordoba i Argentina og byen Bonn i Tyskland, Kitakyushu i Japan. OECD udviklede et onlineværktøj til at arbejde med målene for bæredygtig udvikling, som OECD anser for relevante for regioner og byer.  

 

OECD offentliggjorde en rapport for hver af de deltagende regioner og byer. Rapporten anbefaler måder at fortsætte med at arbejde med FN's SDG'er. For eksempel ved at bruge den regionale udviklingsstrategi til at støtte og øge bevidstheden om SDG'er i regionen og dens kommuner. Et andet eksempel er at identificere og yderligere potentialer i offentlig-private partnerskaber gennem SDG'erne ved at udforske instrumenter som offentlige indkøb.   

 

Se rapporten om Syddanmark er.


Bild von einer auf Grün geschalteten Ampel

Grønt lys til det tysk-danske samarbejde 

07.12.2020

 

SARA-partnerne mødtes til et kick-off den 3. december 2020. Formålet med mødet var at få en bedre forståelse af partnernes kompetencer og roller inden for projektet. Desuden diskuterede projektpartnerne status og den videre procedure i de enkelte arbejdspakker. Partnernes fælles mål er at tilpasse den globale tilgang til de 17 FN-mål for bæredygtig udvikling til lokale forhold i den tysk-danske grænseregion samt til kravene fra de respektive organisationer og anvende bæredygtigheden i praksis.


EU-Flagge mit Untertitel

SARA modtager finansiering fra Interreg Deutschland-Danmark-programmet 

04.06.2020

 

Overvågningskomiteen for Interreg godkendte projektansøgningen af SARA under deres halvårlige møde, som på grund af COVID-19-pandemien denne gang fandt sted online. Interreg-programmet Deutschland-Danmark vil yde finansiering på omkring 610.000 euro i de kommende to år.